velikost textu

Syntéza derivátů beta-cyklodextrinu pro medicinální aplikace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza derivátů beta-cyklodextrinu pro medicinální aplikace
Název v angličtině:
Synthesis of beta-cyclodextrin derivatives for medicinal applications
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Popr
Vedoucí:
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Id práce:
79814
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
cyklodextriny, monosubstituce, cinnamyl, propargyl, formylmethyl, karboxymethyl, reduktivní aminace, kontrastní látky, tomografie magnetické rezonance
Klíčová slova v angličtině:
cyclodextrins, monosubstitution, cinnamyl, propargyl, formylmethyl, carboxymethyl, reductive amination, MRI, contrast agents
Abstrakt:
Syntéza monosubstituovaných derivátů β -cyklodextrinu pro medicinální aplikace Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá syntézou série derivátů β-cyklodextrinu, které jsou potenciálně využitelné pro konstrukci kontrastních látek MRI nové generace. Základní skelet β-CD je nejprve selektivně persubstituován v polohách 6 a vybaven azidovými skupinami. V dalších krocích je per-6-azido-β-CD monosubstituován na sekundárním okraji makrocyklu. Jako vhodná činidla pro derivatizaci byly vybrány (E)-cinnamylbromid a propargylbromid. Monosubstituční reakce poskytuje vždy dva regioisomery, se substituentem v poloze 2I-O- a 3I-O-. Tyto se podařilo, po následné peracetylaci zbylých hydroxylových skupin, od sebe úspěšně separovat pomocí sloupcové chromatografie. Deriváty s cinnamylovou skupinou byly následně oxidativně převedeny na 2I-O-, 3I-O-formylmethyl- a 3I-O-karboxymethyl- deriváty. Dále byla ověřena možnost spojení derivátu obsahující aldehydovou funkci s vhodným substrátem pomocí reduktivní aminace. Klíčová slova: cyklodextriny, monosubstituce, cinnamyl, propargyl, formylmethyl, karboxymethyl, reduktivní aminace, kontrastní látky, tomografie magnetické rezonance
Abstract v angličtině:
Synthesis of monosubstituted β–cyclodextrin derivatives for medicinal applications Abstract This thesis is focused on preparation of a set of β-cyclodextrin derivatives with potential use as scaffolds for a construction of novel MRI contrast agents. Firstly, the skeleton of native β-CD was selectively persubstituted at possitions 6 and equipped with azide functions. Per-6-azido-β-CD was then monosubstituted on secondary face of the macrocycle. (E)-cinnamylbromide and propargylbromide were chosen as suitable reagents. The monosubstitution reaction afforded two types of regioisomers, substituted at position 2I-O- or 3I-O-. These regioisomers were sucessfully separated via preparative column chromatography after peracetylation of all free hydroxyl groups. 2I-O-, 3I-O-formylmethyl- and 3I-O- karboxymethyl- analogues were prepared by oxidative transformation of cinnamyl group. Finally the usability of the formylmethyl- derivative for covalent binding with suitable substrate via reductive amination was confirmed. Keywords: cyclodextrins, monosubstitution, cinnamyl, propargyl, formylmethyl, carboxymethyl, reductive amination, MRI, contrast agents
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Popr 894 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Popr 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Popr 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 80 kB