velikost textu

Charakterizace elektrody modifikované pyridinoporfyrazinátovým filmem a její využití v elektrochemickém senzoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakterizace elektrody modifikované pyridinoporfyrazinátovým filmem a její využití v elektrochemickém senzoru
Název v angličtině:
Characterization of electrode modified by pyridineporphyrazinate film and its utilization in electrochemical sensor
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Monika Klusáčková
Vedoucí:
RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Magdaléna Hromadová, Ph.D.
Konzultant:
Ing. Pavel Janda, CSc.
Id práce:
79802
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vysoce orientovaný pyrolytický grafit, propylen, cyklická voltametrie, mikroskopie atomárních sil, reflexní spektroelektrochemie
Klíčová slova v angličtině:
highly ordered pyrolytic graphite, propylene, cyclic voltammetry, atomic force microscopy, backscattering spectroscopy
Abstract v angličtině:
In the diploma thesis the charge transfer reaction on thin layer N,N´,N´´,N´´´-tetramethyl-tetra-3,4-pyridinoporphyrazinocobalt mediator is studied. The mediator is deposited on electrode surface formed by basal plane of highly ordered pyrolytic graphite. The modified electrode, which displays electrocatalytic activity to oxidation of propylene, has been characterized by cyclic voltammetry, backscattering spectroscopy and atomic force microscopy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Monika Klusáčková 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Monika Klusáčková 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Monika Klusáčková 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdaléna Hromadová, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Monika Klusáčková 130 kB