velikost textu

Mechanismy podmiňující rozvoj inzulínové rezistence při jaterní steatóze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mechanismy podmiňující rozvoj inzulínové rezistence při jaterní steatóze
Název v angličtině:
Mechanisms underlying the development of insulin resistance in liver steatosis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Papáčková
Vedoucí:
RNDr. Monika Cahová, CSc., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Macek Jílková, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.
Id práce:
79752
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
inzulínová rezistence, nealkoholická jaterní steatóza, kyselá lysozomální lipáza, proteinkináza Cε
Klíčová slova v angličtině:
insulin resistance, non-alcoholic liver steatosis, lysosomal lipase, proteinkinase Cε
Abstrakt:
Abstrakt V předkládané práci jsme se zaměřili na identifikaci hlavních enzymů zodpovědných za štěpení zásobních triacylglycerolů (TAG) v játrech. Dále jsme testovali hypotézu, zda akumulace TAG v játrech indukovaná krátkodobým podáváním vysokotukové diety (VTD) vede u potkanů ke změnám v regulaci degradace intracelulárních TAG v játrech a zda je kauzálně spojena se vznikem jaterní inzulínové rezistence. Lysozomální lipáza (LAL) byla jedinou testovanou lipázou, která byla schopna štěpit intracelulární TAG. Prokázali jsme výskyt tohoto enzymu ve dvou kvalitativně odlišných frakcích (lehká a těžká lysozomální frakce). Na rozdíl od LAL asociované s těžkými lysozomy, LAL lokalizovaná v lehké lysozomální frakci vykazovala změny v závislosti na hladovění nebo dietní intervenci. U potkanů na standardní dietě (SD), byla aktivita LAL v této frakci zvýšená při hladovění a významně potlačená v sytém stavu. Ve skupině krmené vysokotukovou dietou jsme prokázali zvýšený obsah TAG, zvýšenou aktivitu LAL v sytém stavu, zvýšenou produkci DAG a vymizení regulace aktivity LAL závislé na hladovění v lehké lysozomální frakci. V játrech potkanů krmených VTD jsme dále prokázali zhoršení přenosu inzulínového signálu a zvýšenou aktivaci PKCε. Z těchto výsledků vyvozujeme, že nadprodukce diacylglycerolu lysozomální lipázou a následná aktivace PKCε může představovat kauzální spojení mezi akumulací TAG v játrech a jaterní inzulínovou rezistencí.
Abstract v angličtině:
Abstract We tested the hypothesis that triacylglycerol (TAG) accumulation in the liver induced by short-term high-fat diet (HFD) in rats leads to the dysregulation of endogenous TAG degradation via lysosomal pathway and is causally linked with the development of hepatic insulin resistance. Lysosomal lipase (LAL) is stored in qualitatively different depots (light and dense lysosomes). In contrast to dense lysosomal fraction, LAL associated with light lysosomes exhibits high activity on intracellular TAG and prandial- or diet-dependent regulation. On standard diet, LAL activity was up-regulated in starved and down-regulated in fed animals. In the HFD group, we demonstrated elevated LAL activity, increased TAG content, enhanced production of diacylglycerol and the abolishment of prandial-dependent LAL regulation in light lysosomal fraction. The impairment of insulin signalling and increased activation of PKCε was found in liver of HFD-fed animals. Lipolysis of intracellular TAG, mediated by LAL, is increased in steatosis probably due to the enhanced formation of phagolysosomes. Consequent overproduction of diacylglycerol may represent the causal link between HFD-induced hepatic TAG accumulation and hepatic insulin resistance via PKCε activation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Papáčková 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Papáčková 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Papáčková 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Monika Cahová, CSc., Ph.D. 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Macek Jílková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 261 kB