velikost textu

Historický exkurz do vývoje pracovního zákonodárství v českých zemích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historický exkurz do vývoje pracovního zákonodárství v českých zemích
Název v angličtině:
Historical development of employment law in Czech lands
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Kotous, LL.M.
Vedoucí:
doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
Id práce:
7974
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Kotous, LL.M. 4.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Kotous, LL.M. 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Kotous, LL.M. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB