velikost textu

Omezení a evoluce velikosti vajec a mláďat u amniotických obratlovců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Omezení a evoluce velikosti vajec a mláďat u amniotických obratlovců
Název v angličtině:
Constraints and the evolution of egg size and juvenile size in amniotes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Kubát
Vedoucí:
doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Oponent:
RNDr. David Hořák, Ph.D.
Id práce:
79672
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
evoluce, amniotičtí obratlovci, omezení, trade-off, velikost vejce, velikost mláděte
Klíčová slova v angličtině:
evolution, amniotic vertebrates, constraints, trade-off, egg size, newborn size, female size
Abstrakt:
Amniotičtí obratlovci (savci a plazi včetně ptáků) vykazují značnou rozmanitost v relativní velikosti vejce/mláděte vzhledem k velikosti matky. Tato práce shrnuje mechanismy určující velikost vajec a mláďat (např. morfologická či fyziologická omezení, kompromis mezi počtem a velikostí). Zvláštní zřetel je věnován srovnání alometrických vztahů velikosti vejce/mláděte vůči velikosti matky mezi jednotlivými skupinami a jejich determinantám.
Abstract v angličtině:
Amniotes (mammals, reptiles including birds) exhibit wide diversity in egg/offspring size relatively to female body size. This study reviews mechanisms determining size of propagules (such as morphological or physiological constraints, trade-off between size versus number etc.). Particular attention is paid to comparison of allometric relationship in egg/offspring size among individual amniotic lineages.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Kubát 974 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Kubát 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Kubát 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. David Hořák, Ph.D. 2.01 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 357 kB