velikost textu

Možnosti šíření sladkovodních plžů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti šíření sladkovodních plžů
Název v angličtině:
Dispersion of freshwater gastropods
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jana Buďová
Vedoucí:
RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
Id práce:
79524
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Ekologická a evoluční biologie (EKOEVOBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sladkovodní plži, disperse, vektory disperse, capture - mark - recapture, molekulární markery, populační genetika
Klíčová slova v angličtině:
freshwater snails, dispersal, dispersal vectors, capture - mark - recapture, molecular markers, population genetics
Abstrakt:
Abstrakt Sladkovodní plži (Mollusca: Gastropoda) patří do dvou tradičních taxonomických skupin: předožábří (Prosobranchia) a plicnatí (Pulmonata). Většina těchto plžů je charakteristická nízkou vagilitou, a proto se spoléhají především na pasivní dispersi. Jejich nejčastějšími vektory jsou ptáci a voda. Živočichové můžou plže přenášet jak externě, tak interně. Šíření můžeme sledovat pomocí metod přímých (metody zpětných odchytů, radiové sledování) a genetických. Pro genetické studie můžeme využít celou řadu markerů, z nichž v současnosti nejpoužívanější jsou mikrosatelity. Z výsledků studií z poslední doby vyplývá, že disperse sladkovodních plžů zřejmě není tak častá a rozšířená, jak se dříve předpokládalo. Klíčová slova: sladkovodní plži, disperse, vektory disperse, capture - mark - recapture, molekulární markery, populační genetika
Abstract v angličtině:
Abstract Freshwater gastropods (Mollusca: Gastropoda) belong to two tradional taxonomic groups: prosobranchs (Prosobranchia) and pulmonates (Pulmonata). Most of these molluscs are characterized by low vagility. Therefore they usually rely on passive dispersal. Their dispersal vectors are mostly birds and water. Animals can transport snails both externally and internally. Direct methods (capture.mark.recapture, radio - tracking) and genetic methods could be used to study dispersal. For genetic studies can be used many type of molecular markers, but the recently most popular are microsatellites. According to recent studies, the dispersal of freshwater gastropods is probably not as frequent and wide - spread as assumed before. Key words: freshwater snails, dispersal, dispersal vectors, capture - mark - recapture, molecular markers, population genetics
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Buďová 794 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Buďová 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Buďová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Černý, Ph.D. 4.98 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. 7.5 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 4.86 MB