velikost textu

Manželé a dispozice s jejich majetkem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Manželé a dispozice s jejich majetkem
Název v angličtině:
Husbands and disposition with their property
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Manišovský
Oponenti:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Id práce:
79408
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Manišovský 769 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Manišovský 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Manišovský 63 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 232 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 241 kB