velikost textu

Geneze retribučních předpisů ve světle causy J. a. Bati

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geneze retribučních předpisů ve světle causy J. a. Bati
Název v angličtině:
Genesis of vindicative law in the light of J. A. Bata´s case
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Langmeier
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Oponent:
prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc.
Id práce:
79181
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Langmeier 749 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Langmeier 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Langmeier 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 213 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, CSc., DSc. 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 348 kB