text size

Kvantitativní analýza práškovou rentgenovou difrakcí

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Kvantitativní analýza práškovou rentgenovou difrakcí
Titile (in english):
Quantitative analysis by X-Ray powder diffraction
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Sandra Stachová
Supervisor:
doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Opponent:
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Thesis Id:
79155
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Inorganic Chemistry (31-240)
Study programm:
Chemistry (B1407)
Study branch:
Environmetal Chemistry (BCHZP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
17/06/2011
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Metody kvantitativní analýzy s použitím rentgenové práškové difrakce jsou stále vysoce aktuálním pojmem v oblastech výzkumu moderních materiálů. V této bakalářské práci je použita rentgenová prášková difrakce pro kvantitativní analýzu modelových vzorků s použitím metody RIR. Modelové vzorky jsou vytvořeny jako směsi korundu, mullitu a kalcitu. Pro získání difrakčních záznamů směsí jsou použity dva různé difraktometry, jejichž výstupy jsou v práci vzájemně porovnány.
Abstract:
Quantitative analysis methods using X-ray powder diffraction are still highly actual conception in the area of research of modern materials. The Reference Intensity Ratio (RIR) method is used here for quantitative analysis by X-ray powder diffraction of model samples in this bachelor thesis. The model samples are three mixtures of corundum, mullite and calcite. To get diffraction patterns of the mixtures, two different diffractometers are used and their outputs are then compared.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Sandra Stachová 383 kB
Download Abstract in czech Bc. Sandra Stachová 41 kB
Download Abstract in english Bc. Sandra Stachová 41 kB
Download Supervisor's review doc. RNDr. David Havlíček, CSc. 27 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. 19 kB
Download Defence's report 377 kB
Download Errata Bc. Sandra Stachová 89 kB