velikost textu

Kvantitativní analýza práškovou rentgenovou difrakcí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvantitativní analýza práškovou rentgenovou difrakcí
Název v angličtině:
Quantitative analysis by X-Ray powder diffraction
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sandra Stachová
Vedoucí:
doc. RNDr. David Havlíček, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
Id práce:
79155
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra anorganické chemie (31-240)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie životního prostředí (BCHZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Metody kvantitativní analýzy s použitím rentgenové práškové difrakce jsou stále vysoce aktuálním pojmem v oblastech výzkumu moderních materiálů. V této bakalářské práci je použita rentgenová prášková difrakce pro kvantitativní analýzu modelových vzorků s použitím metody RIR. Modelové vzorky jsou vytvořeny jako směsi korundu, mullitu a kalcitu. Pro získání difrakčních záznamů směsí jsou použity dva různé difraktometry, jejichž výstupy jsou v práci vzájemně porovnány.
Abstract v angličtině:
Quantitative analysis methods using X-ray powder diffraction are still highly actual conception in the area of research of modern materials. The Reference Intensity Ratio (RIR) method is used here for quantitative analysis by X-ray powder diffraction of model samples in this bachelor thesis. The model samples are three mixtures of corundum, mullite and calcite. To get diffraction patterns of the mixtures, two different diffractometers are used and their outputs are then compared.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sandra Stachová 383 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sandra Stachová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sandra Stachová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. David Havlíček, CSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc. 19 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 377 kB
Stáhnout Errata Bc. Sandra Stachová 89 kB