velikost textu

Příprava neuroaktivních steroidů pro studium NMDA receptorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava neuroaktivních steroidů pro studium NMDA receptorů
Název v angličtině:
Preparation of neuroactive steroids for study of NMDA receptors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lukáš Vidrna
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Oponent:
Vladimir Pouzar
Konzultant:
RNDr. Hana Chodounská, CSc.
Id práce:
79144
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
neuroaktivní steroid, NMDA receptor, fotoafinitní značení, metoda terčíkového zámku
Klíčová slova v angličtině:
neuroactive steroid, NMDA receptor, photoffinity labeling, patch-clamp technique
Abstrakt:
Abstrakt Neurosteroidy jsou významnou skupinou látek ovlivňujících vzájemnou komunikaci nervových buněk. Podstatou jejich působení je rychlá alosterická modulace membránových receptorů pro přenašeče nervového signálu. Jedním z nejdůležitějších systémů ovlivňovaných neurosteroidy je NMDA receptor. Vazebné místo pro inhibiční steroidy na něm nebylo dosud nalezeno. Předkládaná práce je zaměřena na přípravu fluorescenčně značené fotoafinitní sondy, která může pomoci objasnit strukturu a umístění vazebného místa, a tím usnadnit nalezení účinných neuroprotektiv. Byl připraven (20S)-20-Aido-5β-pregnan-3α-yl N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole- 4-yl)-L-glutamyl 1-ester (8), jehož základní struktura napodobuje endogenní neurosteroid, dále obsahuje fotolabilní azidoskupinu a kovalentně vázanou fluorescenční NBD část. Kromě zmíněného pregnanového derivátu byla syntetizována i další fotoafinitní sonda s modifikovaným steroidním skeletem - pyridinium 17aα-azido-17α-methyl-17a-homo-5β- androstan-3α-yl 3-sulfát (29). Na buňkách z linie HEK293 exprimující NMDA receptory o podjednotkovém složení NR1-1a/NR2B bylo metodou terčíkového zámku ověřeno, že oba připravené deriváty si zachovaly schopnost endogenního neurosteroidu inhibovat aktivovaný NMDA receptor. V experimentálním systému buněčné linie HEK293 byly stanoveny hodnoty IC50 obou připravených látek 8 a 29. Klíčová slova: neuroaktivní steroid, NMDA receptor, fotoafinitní značení, metoda terčíkového zámku.
Abstract v angličtině:
Abstract Neurosteroids are an important group of substances that affect communication between neurons. They act as allosteric modulators of membrane receptors for neurotransmitters. One of the most important systems influenced by neurosteroids are NMDA receptors; however, a binding site(s) for their inhibition by steroids have not been found yet. This work is focused on the synthesis of fluorescently labeled photoaffinity probe, which may help explain the structure and location of binding site(s) and simplify the development of new neuroprotectives. A structural analogue of the endogenous neurosteroid, (20S)-20-Azido-5β-pregnan- 3α-yl N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole-4-yl)-L-glutamyl 1-ester (8), was prepared. The structure of compound 8 includes photolabile azido group, as well as covalently bounded fluorescent NBD group. In addition, a photoaffinity probe with a modified steroid skeleton - pyridinium 17aα-azido-17α-methyl-17a-homo-5β-androstan-3α-yl 3-sulfate (29) - was synthesized. The ability of compound 8 and 29 to inhibit activated NMDA receptor has been verified for recombinant NR1-1a/NR2B receptors expressed in HEK293 cells using a patch-clamp technique. Additionally, the IC50 values of compounds 8 and 29 have been calculated. (In Czech) Key words: neuroactive steroid, NMDA receptor, photoffinity labeling, patch- clamp technique.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Vidrna 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Vidrna 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Vidrna 14 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta Vladimir Pouzar 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB