velikost textu

Modelování segmentované válcové sondy metodou Particle In Cell

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelování segmentované válcové sondy metodou Particle In Cell
Název v angličtině:
Particle-In-Cell modeling of the segmented cylindrical probe
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Luis Ernesto Vela Vela
Vedoucí:
prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Oponent:
Mgr. Filip Janky, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Jan Stöckel, CSc.
Id práce:
78869
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Luis Ernesto Vela Vela 16.68 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Filip Janky, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Helena Kisvetrová 95 kB