velikost textu

Mitochondrie oxymonád

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mitochondrie oxymonád
Název v angličtině:
Mitochondrion of oxymonads
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Vacek
Vedoucí:
Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Id práce:
78843
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Oxymonády jsou jednou z posledních větších skupin eukaryot, u kterých dosud nebyla potvrzena mitochondrie nebo jí podobná organela. V sekvencích transkriptomu oxymonády Monocercomonoides se nám podařilo nalézt tři proteiny asociované s mitochondriemi: pyruvát:ferredoxin oxidoreduktázu (PFO), [FeFe]hydrogenázu a pyridin nukleotid transhydrogenázu (PNT). Z těchto tří enzymů je PNT nejtěsněji spjato s mitochondrií. Přes velké množství osekvenovaných sekvencí transkriptomu se nám nepodařilo najít žádné další mitochondriální proteiny ani proteiny pro syntézu FeS center a pro import proteinů do mitochondrie, které byly objeveny u všech studovaných mitochondriálních organel. Sekvence PNT se ve fylogenetické analýze umístila ve skupině s ostatními eukaryoty a je tedy pravděpodobné, že je mitochondriálního původu. Nemůžeme ovšem vyloučit ani možnost laterálního genového přenosu. Lokalizace PNT v buňce pomocí imunofluorescenční mikroskopie se specifickými protilátkami poskytla nejednoznačné výsledky. Přítomnost organely mitochondriálního typu se nám nepodařilo prokázat. Pokud však Monocercomonoides nějakou takovou organelu má, bude pravděpodobně velmi redukovaná, protože jsme v jeho transkriptomu nenalezli proteiny pro žádnou metabolickou dráhu typickou pro mitochondriální organely.
Abstract v angličtině:
Oxymonads are among the last larger eukaryotic groups in which mitochondrion-like organelles were not detected. Among almost one million transcriptome sequences of oxymonad Monocercomonoides we found sequences for only three proteins commonly associated with mitochondrion-like organelles – pyruvate:ferredoxin oxidoreductase (PFO), [FeFe]hydrogenase and pyridine:nucleotide transhydrogenase (PNT). Out of these tree proteins PNT is most closely associated with mitochondrion-like organelles. Although the transcriptome data set is quite large we did not detect any other mitochondrial proteins including proteins for synthesis of FeS clusters and proteins associated with mitochondrial protein import. In the phylogenetic tree, PNT from Monocercomonoides formed a clade with sequences of other eukaryotes. This suggests that PNT of Monocercomonoides is likely of mitochondrial origin; however, the possibility that Monocercomonoides acquired PNT by lateral gene transfer cannot be excluded. We tried to localize PNT in the cell of Monocercomonoides by immunofluorescent microscopy but the results were difficult to interpret. We could not prove the presence of mitochondrion-like organelle in Monocercomonoides. If there is any such organelle, it is highly probable that this organelle is very reduced because we did not find proteins for any metabolic pathways typical for mitochondrion-like organelles.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Vacek 4.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Vacek 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Vacek 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vladimír Hampl, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. 127 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB