velikost textu

Příprava alfa(1-4)-glykosidicky vázaných disacharidů obsahujících D-glukosaminové jednotky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava alfa(1-4)-glykosidicky vázaných disacharidů obsahujících D-glukosaminové jednotky
Název v angličtině:
Preparation of alfa(1-4)-linked disaccharides containing D-glukosamine units
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anton Škríba
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Id práce:
78328
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Organická chemie (NORGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Abstrakt Abstrakt Táto diplomová práca sa zaoberá vypracovaním syntézy disacharidu zloženého z dvoch glukozamínových jednotiek s 1,2-cis-(1→4)-O-glykozidickou väzbou s pripojeným ramienkom na redukujúcom konci, zakončeným azidovou funkčnou skupinou. Prvá časť je zameraná na prípravu glykozylakceptoru a glykozyldonoru odvodených od D-glukozamínu, vhodných pre tvorbu 1,2-cis-(1→4)-O-glykozidickej väzby. Druhá časť tejto práce zahŕňa optimalizáciu podmienok glykozylačnej reakcie a následnú transformáciu disacharidového GlcNAc-α-(1→4)-GlcNAc skeletu.
Abstract v angličtině:
Abstract Abstract The aim of this diploma thesis is a preparation of disaccharide composed from two glucosamine units with 1,2-cis-(1→4)-O-glycosidic bond with the attached linker on reducing end, containing an azide functional group. The first part is focused on synthesis of glycosyl acceptor and glycosyl donor, derived from D-glucosamine, suitable for the construction of 1,2-cis-(1→4)-O-glycosidic linkage. The second part of this work describes the optimization of the glycosylation reaction conditions and also subsequent transformation of disaccharide GlcNAc-α-(1→4)-GlcNAc skeleton.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anton Škríba 579 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anton Škríba 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anton Škríba 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. 19 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 81 kB