velikost textu

Filosofie výchovy Janusze Korczaka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filosofie výchovy Janusze Korczaka
Název v angličtině:
Janusz Korczak's Philosophy of Education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Anna Bystrzycká
Školitel:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Oponenti:
PaedDr. Jiří Haškovec
PhDr. Mgr. Miriam Prokešová
Id práce:
78299
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Filozofie (P6101)
Obor studia:
Filozofie (XFILV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Janusz Korczak byl pro 20. století světlem pro naši důstojnost. Jeho světlo nebylo explozí, ale malou blikající hvězdou. Ve své divadelní hře Senát šílenců jeden z hrdinů Smutný bratr řekl: Život má pravdu. Kdo nedokáže žít hezky, ať se zmůže na hrdinské gesto a zemře. Kdo nedokáže žít pro vlast, ať za ni položí život. Život je důležitější a namahávější, než smrt. - Je jednoduché dovolit, aby život shořel v raketovém výbuchu, snadno předvedeme smrt v plamenech ohně, snadné je být kometou. Jak obtížné je být pouze blikajícím dobrem, hvězdičkou. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Janusz Korczak war für das XX. Jahrhundert ein Licht für unsere Würde. Sein Licht war nicht wie eine Explosion, aber ein Sternchen. In seinem Bühnenstück Senat der Verrückten hat der Traurige Bruder gesagt: Es das Leben hat recht. Wer nicht auf schöne Weise leben kann, soll sich zur heldenhaften Geste des Todes Waffen. Wer für das Vaterland nicht leben kann, soll für es sterben. - Leben ist wichtiger und schwieriger als der Tod. - Es ist leichter, es in einer Wetenartigen Explosion zu verbrennen, es in einem feurigen Regen zu Bahlen, als Komet oder Stern des Guten funkeln zu lassen. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Bystrzycká 18.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Bystrzycká 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Bystrzycká 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jiří Haškovec 7.5 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Miriam Prokešová 4.69 MB