velikost textu

Jan Bedřich z Valdštejna a jeho spory o daně na turecké války (1682-1694)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jan Bedřich z Valdštejna a jeho spory o daně na turecké války (1682-1694)
Název v angličtině:
Prague´s Archbishop Johann Friedrich von Waldstein and his controversy on the Turkish wars taxes (1682-1694)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Havlík, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.
Id práce:
78294
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 8. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Těžiště této studie o Janu Bedřichovi z Valdštejna spočívá ve zmapování především ve zmapování kontroverzí, které tento pražský arcibiskup vedl se zemským sněmem a státním aparátem v letech 1678, 1679, 1682-1686 a 1691-1694. Poslední a nejostřejší z kontroverzí měla dohru ještě i po Valdštejnově smrti, kdy v zájmu dořešení vzniklých rozporů odjeli za české duchovenstvo do Vídně vyjednávat pozdější arcibiskup Daniel Ignác Mayer z Mayemu a plaský opat Ondřej Troyer. Jádro práce je obsaženo v kapitolách 4-7, které vycházejí z podrobného archivního studia. Ostatní kapitoly (2-3) vycházejí mnohem více ze sekundární literatury. Je tomu tak především proto, že množství pramenů, které se k tématu vztahují, je opravdu značné a z větší části české veřejnosti naprosto neznámé (především akta uložená v italských a vatikánských archivech). Předkládaná práce je založena především na pramenném studiu v 1. oddělení Národního archivu v Praze, Rodinném archivu Valdštejnském, uloženém ve Státním oblastním archivu v Praze, a Archivio Segreto Vaticano (především akta Kongregace koncilu, papežského státního sekretariátu a nevydané nunciatumí korespondence), který jsem navštěvoval při studijních pobytech v Českém historickém ústavu v Římě. Vedlejší zdroje poskytly rovněž Archivům Romanům Societatis Jesu, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Archivio di Pontificia Universita Gregoriana. Pro přehlednost jsem zvolil klasický chronologický postup práce. Jevil se výhodný především proto, že se jedná o kontext politických událostí a vzhledem k tomu, že Valdštejnovy kulturní aktivity zůstaly stranou. Přitom bylo třeba mít na pozoru, že s Valdštejnovými politickými aktivitami vehni úzce souvisel jeho vztah k jezuitskému řádu, který se zatím jeví jako velmi ambivalentní. Valdštejn s jezuity na jedné stráně vedl spory o patrimonium Christi či o pražskou univerzitu, na druhé straně vehementně podporoval literární aktivity řádu a setrvával ve své přízni vůči jednotlivcům.
Abstract v angličtině:
The ann of this thesis of archbishop of Prague Johann Friedrich von Waldstein (1642 - 1694; archbishop 1675-1694) consists in description of conflicts with Czech land assembly and state apparatus in the years 1678, 1679, 1682-1686 and 1691-1694. The last and most important continued also after his death (3‘^‘* June 1694). That time Czech clergy sent two deputies (further archbishop Daniel Ignatius Mayer of Mayem and abbot of monastery in Plasy Andreas Troyer) to Vienna, to arrange adjustment of a dispount, which culminated on the beginning of the year 1694. Principal chapters of this thesis deal with conflicts in the years 1682-1686 and 1691- 1694 (chapters 4-7). These are based on detailed archive research, especially of sources of 1®‘ department of National Archives in Czech republic (Archives of archiepiscopate in Prague), Family archives of Waldstein, located in The Regional State Archives in Prague and Archivio Segreto Vaticano in Cittá del Vaticano. Some subsidiary sources I have found also in Archivům Romanům Societatis Jesu, The Regional State Archives in Litoměřice or in Archivio di Pontificia Universita Gregoriana in Italy, Main issue of the thesis shapes four points: First one was the description of main events of the history of Prague archiepiscopate (and in part also of Litoměřice episcopate), about which wrote apostolic deputy in Vienna to papal state secretary, above all in the years of 1682-1686 and 1691-1694. The second one was the research of relationes ad limina ss. Apostolorum. Johann Friedrich von Waldstein wrote in that also about the conflicts, I was dealing with. The third one is the negative findings about endeavour after beatification of Johann Friedrich von Waldstein. In Czech literature and sources till ig**' century, there is a lot of evidence of this endeavour, but in Vatican archives I have found nothing about it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Havlík, Ph.D. 6.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Havlík, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Havlík, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Eduard Maur, CSc. 138 kB