velikost textu

Trestní odpovědnost právnických osob

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestní odpovědnost právnických osob
Název v angličtině:
Criminal liability of corporations
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Monika Skřivanová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D.
Id práce:
78196
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Skřivanová 499 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Skřivanová 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Skřivanová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 377 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jana Navrátilová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 293 kB