velikost textu

Podielové spoluvlastníctvo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podielové spoluvlastníctvo
Název v češtině:
Podílové spoluvlastnictví
Název v angličtině:
Divided co-ownership
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Beáta Rusová
Oponenti:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
7804
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
29. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Slovenština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Beáta Rusová 2.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Beáta Rusová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Beáta Rusová 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 432 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 304 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 131 kB