velikost textu

Role mateřských center v politice podpory rodin na malých městech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role mateřských center v politice podpory rodin na malých městech
Název v angličtině:
The role of mother centers within family policy on small towns
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Marie Klusáčková
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Věra Tomandlová
Id práce:
78022
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
veřejná politika, občanská společnost, neziskový sektor, rodinná politika, mateřská centra, demokracie "zdola"
Klíčová slova v angličtině:
public policy, civil society, non-profit sector, family policy, mother centers, "grassroots" democracy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Klusáčková 13.82 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Věra Tomandlová 61 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 75 kB