velikost textu

Právní aspekty přeshraniční zdravotní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní aspekty přeshraniční zdravotní péče
Název v angličtině:
Legal aspects of cross-border healthcare
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Nikol Ullmannová
Vedoucí:
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Id práce:
78010
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Nikol Ullmannová 732 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Nikol Ullmannová 683 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Nikol Ullmannová 347 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 381 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 239 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 195 kB