text size

Pražský skauting za normalizace - Vzpomínky skautských činovníků

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Pražský skauting za normalizace - Vzpomínky skautských činovníků
Titile (in english):
Prague Scouts during the normalization era - Memories of Scout Leaders
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Lukáš Havel
Supervisor:
doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
Opponent:
Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous
Thesis Id:
77791
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Oral History - Contemporary History (24-KOHSD)
Study programm:
Humanities (N6107)
Study branch:
Oral History - Contemporary History (OHSD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
13/09/2012
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
SOUHRN Práce se zaměřuje na období Normalizace, zejména na dějiny skautingu v Praze v letech 1968 – 1989. Popisuje historii hnutí v tomto období a pomocí metody orální historie tematizuje základní přístupy skautských činovníků ke konci organizace Junák a také jejich další činnost. Skrze koncept kolektivní paměti pak hledá důvody rozdílných pohledů a představ i s jejich historickými kořeny a důsledky. Nakonec také sleduje individuální příběhy jednotlivých skautských vedoucí na pozadí běhu „velkých dějin“. KLÍČOVÁ SLOVA Orální historie, paměť, skauting, Junák, Praha, Kruh, Psohlavci, Normalizace, volný čas.
Abstract:
ABSTRACT This paper focuses on the era of Normalization, specifically on history of the scouting in Prague in years 1968 – 1970. It describes history of the movement in this period and, through the method of oral history, explores main approaches of scout leaders regarding the end of the organisation. It searches, with the help of the concept of collective memory, for the main reasons of different views and expectations, including their roots in the history and future consequences. In the end it also pursues individual stories of scout functionaries on the background of big history. KEYWORDS Oral history, memory, scouting, Junák, Prague, Kruh, Psohlavci, Normalization era, leisure time.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lukáš Havel 772 kB
Download Abstract in czech Mgr. Lukáš Havel 37 kB
Download Abstract in english Mgr. Lukáš Havel 39 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 86 kB
Download Opponent's review Mgr. et Mgr. Jaroslav Vaňous 74 kB
Download Defence's report 130 kB