velikost textu

Boží všemohoucnost a lidská bezmoc

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Boží všemohoucnost a lidská bezmoc
Název v angličtině:
Divine Omnipotence and Human Impotence
Typ:
Disertační práce
Autor:
ThLic. Jana Pitterová
Školitel:
Doc. Josef Hřebík, Th.D.,S.S.L..
Oponenti:
doc. ThDr. Petr Chalupa, Th.D.
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.
Konzultant:
ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
Id práce:
77675
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Program studia:
Teologie (P6141)
Obor studia:
Katolická teologie (XT)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Boží všemohoucnost a lidská bezmoc Předkládaná práce se zabývá tématy Boží všemohoucnosti a lidského utrpení a jejich vztahem v knize Job. Témata jsou kromě obecné definice prezentována pomocí analýzy vybraných textů knihy. Vztah mezi Boží všemohoucností a lidským utrpením v podání knihy Job existuje, avšak navzájem se neomezují ani nevylučují. Lidské utrpení je zde nahlíženo v širší perspektivě Božího plánu se světem. Klíčová slova Moc, síla, spravedlnost, moudrost, utrpení, milosrdenství, víra.
Abstract v angličtině:
Abstract Divine Omnipotence and Human Impotence The thesis deals with the themes of divine omnipotence and human suffering and their relation in the book of Job. Besides providing general definitions, the author presents both themes on selected texts. She arrives at the following conclusion: divine omnipotence and human suffering are interrelated, without human suffering ever limiting the former or excluding it. Human suffering is finally viewed in the wider context of God’s plan with the world. Keywords Power, strength, justice, wisdom, suffering, mercy, faith.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThLic. Jana Pitterová 2.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThLic. Jana Pitterová 154 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThLic. Jana Pitterová 150 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce ThLic. Jana Pitterová 427 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Josef Hřebík, Th.D.,S.S.L.. 554 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Petr Chalupa, Th.D. 984 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 1.26 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 408 kB