velikost textu

Analogy ghrelinu v regulaci příjmu potravy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analogy ghrelinu v regulaci příjmu potravy
Název v angličtině:
Ghrelin analogs in food intake regulation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Miroslava Pýchová
Vedoucí:
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. Danuše Sofrová, CSc.
Konzultant:
RNDr. Lenka Maletínská, CSc.
Id práce:
77538
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
analogy ghrelinu, receptor GHS-R 1a, příjem potravy
Klíčová slova v angličtině:
ghrelin analogs, GHS-R 1a receptor, food intake
Abstrakt:
Abstrakt Analogy ghrelinu v regulaci příjmu potravy Ghrelin je v současné době jediný známý peptid, který je produkovaný periferními tkáněmi a působí centrálně na zvýšení příjmu potravy. Je syntetizovaný především v žaludku a účinkuje působením na receptor GHS-R. Kromě orexigenního účinku stimuluje ghrelin uvolňování růstového hormonu (GH), žaludeční motilitu a sekreci trávicí kyseliny. Rozmanitost fyziologických funkcí ghrelinu zvyšuje možnosti jeho klinických aplikací při deficitu GH, poruchách příjmu potravy a nemocích gastrointestinálního traktu. Agonisté ghrelinu by mohli být slibnými léčivy na kachexii, která doprovází rakovinu či chronické zánětlivé nemoci. Oktanoylace na Ser3 je zásadní pro zachování biologické aktivity ghrelinu. Naše práce se zabývá charakterizací (vazbou na GHS-R, příjmem potravy u myší) dlouhých i krátkých analogů ghrelinu s oktanovou skupinou vázanou amidovou vazbou k diaminopropionové kyselině (Dpr) v pozici 3 místo serinu či bez oktanové skupiny. Tato změna vedla ke zvýšení stability a prodloužení orexigenního efektu ghrelinových analogů. Výsledky této práce potvrdily význam N-koncové části ghrelinu a oktanoylace peptidu.
Abstract v angličtině:
Abstract Ghrelin analogs in food intake regulation Ghrelin, to date the only known peripherally produced and centrally acting peptide that stimulates food intake, is mainly synthesized in the stomach and acts through growth- hormone-secretagogue receptor (GHS-R). In addition to its orexigenic effect, ghrelin stimulates growth hormone (GH) release, gastric motility and acid secretion. The diverse functions of ghrelin raise the possibility of its clinical application for GH deficiency, eating disorders, and gastrointestinal diseases. Ghrelin agonists could be a promising therapeutics in cachexia occurring at cancer or chronic inflammatory diseases. Octanoylation of Ser3 is crucial for preservation of ghrelin activity. In this study, biological properties (binding to GHS-R, food intake stimulation in mice) of full length and shorter ghrelin analogues with octanoic acid coupled to diaminopropionic acid (Dpr) replacing Ser3 or without octanoic acid were followed. This substitution resulted in a prolonged stability and orexigenic effect of above mentioned ghrelin analogues. Importance of N-terminal part of ghrelin and octanoylation peptide was also confirmed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslava Pýchová 2.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslava Pýchová 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslava Pýchová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Danuše Sofrová, CSc. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB