velikost textu

Regionální analýza úmrtnosti na vybrané nemoci oběhové soustavy v Česku, Itálii a Švédsku od 80. let do současnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Regionální analýza úmrtnosti na vybrané nemoci oběhové soustavy v Česku, Itálii a Švédsku od 80. let do současnosti
Název v angličtině:
Regional analysis of circulatory disease mortality in the Czech Republic, Italy and Sweden from the 1980's to the present
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Pánek
Vedoucí:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Id práce:
77533
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úmrtnost, regionální analýza, nemoci oběhové soustavy, Česko, Švédsko, Itálie
Klíčová slova v angličtině:
mortality, regional analysis, circulatory system, disease, Czech Republic, Sweden, Italy
Abstrakt:
Nemoci oběhové soustavy jsou dlouhodobě nejčastější příčinou smrti ve vyspělém světě. Cílem této práce je s důrazem na regionální hledisko popsat a analyzovat vývoj úmrtnosti na vybrané nemoci oběhové soustavy v Česku, Itálii a Švédsku od 80. let do současnosti. Její hlavní část tvoří analýza regionální diferenciace včetně mezinárodního srovnání. V průběhu sledovaného období klesala úmrtnost na ischemické nemoci srdce, cévní nemoci mozku i aterosklerózu a naopak rostla v případě hypertenzních nemocí. Přes postupné sbližování zůstávají úmrtnostní poměry vybraných zemí zřetelně odlišné.
Abstract v angličtině:
Diseases of the circulatory system have long been the most frequent cause of death in the developed world. The aim of this study is to describe and analyze the evolution of mortality from selected diseases of the circulatory system in the Czech Republic, Italy and Sweden from the 1980th to the present with the emphasis on the regional aspects. Its main part consists of analysis of regional differentiation, including international comparisons. Mortality from ischemic heart disease, cerebral vascular disease and atherosclerosis decreased during the reporting period, while mortality from hypertensive diseases increased. Despite the gradual convergence, mortality rates remain distinctly different in selected countries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Pánek 4.37 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Pánek 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Pánek 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 189 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Jan Pánek 120 kB