velikost textu

K některým otázkám trampingu v perspektivě sociologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
K některým otázkám trampingu v perspektivě sociologie
Název v angličtině:
Some sociological aspects of the tramping movement
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Vojtěch Urbánek
Vedoucí:
PhDr. Jana Duffková, CSc.
Oponent:
Mgr. Jan Urban
Id práce:
77425
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociologie (21-KSOC)
Program studia:
Sociologie (M6703)
Obor studia:
Sociologie (SOC)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná teoretická práce je pokusem o zachycení a bližší analýzu některých problémů, které se s fenoménem trampingu bezprostředně pojí. Ačkoliv je tramping významnou součástí dějin Československa i České republiky, jeho reflexe, snad díky celkové mnohoznačnosti a obtížné uchopitelnosti hnutí, není v odborné literatuře příliš frekventovaná. Téma je částečně zpracováno především v oborech historie, sociální geografie a muzikologie, avšak i tyto příspěvky jsou spíše dílčí povahy. Sociologie, jako multidisciplinární a multiparadigmatická věda tak představuje takovou disciplínu, která může k hlubšímu poznání trampingu přispět celostním pohledem. Potřeba určitého syntetizujícího přístupu je v tomto případě skutečně nezbytná, vzhledem k faktu, že tramping se ve svém záběru dotýká mnoha oblastí sociálního života, napřílad hudby, sportu, druhého bydlení, výtvarného umění a literatury. Míra jeho vlivu a způsob projevu se sice proměňovaly v závislosti na socioekonomických podmínkách jednotlivých období, kterými tramping procházel, avšak již od počátků vzniku hnutí lze při bližším rozboru identifikovat některé faktory, kterými přispělo k formování současné podoby české společosti. Na tramping je tedy nutné pohlížet jako na jev s velmi širokým polem působnosti a pestrou paletou projevů. Chápání trampingu není jednoznačné ani v rámci aktérů, kteří ho svojí činností utvářejí, což jasně indikuje značně individuální přístup jednotlivců, který ústí v mnohosti interpretací fenoménu. Obecně lze říci, že tramping představuje formu sdružování, která má výrazný dopad na konstrukci identity člověka a na jeho způsob vnímání okolí. Může se také stát prostředkem realizace mnohočetnosti osobnosti a obohacovat tak strukturu žitého světa. Nalézáme v něm jeden ze socializačních činitelů, který se podstatným způsobem vepisuje do charakteru participujících. (...) Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The aim of this theoretical paper is to describe and analyze some of the most important sociological aspects of the tramping movement which had a serious impact upon many areas of leisure activities in the Czech republic. Beginning with a brief historical outlook, it was shown how the tramping movement have substantially been affected by specific historical circumstances. This part endeavoured to point out the most important periods which had a formative impact on the process of the tramping movement development in to an incommutable part of the Czech cul ture. The following section of the paper is designed as an attempt to categorize the movement within the broader social contex. I emphasized some of its significant features, allowing us to analyze the tramping movement throught the concept of subculture with consideration of some strong ties to particular generations. Czech tramping was also a very important element in the development of second housing, especially in the surroundings of Prague. In its early stages, the movement defined the structure and the basic shape of recreational settlements which later became the typical part of the Czech landscape. I focused mainly on the relation between the tramping movement and the cottage culture and its changes through the course of time. The next chapter i s centered around Michel Maffesoli's concept of nomadism which could serve as an useful analytical tool to understand some of the cruical characteristics of the tramping. This angle of view gives us a chance to gain a better understanding of underlying cause s of tramping. Since the mid-60's, Michal Jupp Konečný has been a part of the most influential circles of the tramping movement. Hi s opinions and memories, presented in the last section of the pa per in the form ofthe interview, offer an erudite insight into the tramping movemenťs development. The general purpose of the paper i s to open up the tramping for further sociological research. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vojtěch Urbánek 5.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vojtěch Urbánek 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vojtěch Urbánek 152 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Duffková, CSc. 98 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Urban 134 kB