velikost textu

Příprava a vlastnosti α,ω-bis(terpyridyl)oligothiofenů a jejich supramolekulárních polymerů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava a vlastnosti α,ω-bis(terpyridyl)oligothiofenů a jejich supramolekulárních polymerů
Název v angličtině:
Preparation and properties of α,ω-bis(terpyridyl)oligothiophenes and related supramolecular polymers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
RNDr. Pavla Bláhová
Vedoucí:
RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Id práce:
77368
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Makromolekulární chemie (NMAKCHD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt V rámci diplomové práce byly připraveny v literatuře dosud nepopsané α,ω-bis(terpyridyl)bithiofeny a α,ω-bis(terpyridyl)terthiofeny nesoucí alkylové substituenty v polohách 4 a 4´, resp. 4 a 4´´ thiofenového řetězce v podobě methylu a hexylu. Tyto látky byly připraveny Sukuziho kaplinkem 4´-(5-brom-3-alkylthien-2-yl)terpyridinu s 2,5- -thiofendiboronovou kyselinou, resp. 2,2´-bi(1,3,2-dioxaborolanem). Jejich struktura byla potvrzena pomocí 1H a 13C NMR spektroskopie, IR spektroskopie a HR-MS analýzy. Spektroskopické a redoxní vlastnosti těchto nově syntetizovaných látek byly spolu s nesubstituovaným α,ω-bis(terpyridyl)bithiofenem a α,ω-bis(terpyridyl)terthiofenem studovány pomocí UV-vis spektroskopie, excitační a emisní fluorescence (doplněné o stanovení kvantových výtěžků luminiscence) a cyklické voltametrie. Interakce ligandů s kationty kovů byla pro ligandy rozpustné v tetrahydrofuranu studována z průběhu absorpčních a emisních spekter jejich roztoků s postupně se zvyšujícím množstvím zinečnatých iontů. Čtyři rozpustné ligandy byly použity pro úspěšnou přípravu supramolekulárních polymerů obsahujících zinečnaté ionty jako součást hlavního řetězce polymeru. Vzniklé supramolekulární polymery byly charakterizovány metodami IR spektroskopie, UV-vis spektroskopie a excitační a emisní fluorescence. Klíčová slova: Terpyridin, oligothiofeny, supramolekulární polymer, samouspořádávání, zinek
Abstract v angličtině:
Abstract Presented diploma thesis describes synthesis of novel α,ω-bis(terpyridyl)bithiophenes and α,ω-bis(terpyridyl)terthiophenes with alkyl substituents on thiophene rings. The α,ω- -bis(terpyridyl)oligothiophenes were prepared using Suzuki-Miyaura coupling of 4´-(5- -bromo-3-alkylthien-2-yl)terpyridine with 2,5-thiophenediboronic acid and 2,2´-bi(1,3,2- -dioxaborolane), respectively. The succesfull transformation of 4´-(5-bromo-3-alkylthien-2- -yl)terpyridine to corresponding bis(terpyridyl)oligothiophenes was confirmed by NMR and HR-MS analyses and IR spectroscopy. UV-vis spectroscopy, excitation and emission photoluminescence (suplemented with determination of photoluminescence quantum yields) and cyclic voltammetry were used to study spectroscopic and redox properties of novel α,ω-bis(terpyridyl)oligothiophenes and previously prepared unsubstitued α,ω-bis(terpyridyl)bithiophene and α,ω-bis(terpyridyl)- terthiophene. Interaction of zinc ions with ligands soluble in tetrahydrofurane was studied using UV-vis spectroscopy and emission photoluminescence spectroscopy. Main-chain supramolecular polymers were sucessfully prepared from four soluble ligands and zinc ions. Properties of prepared polymers were studied using UV-vis spectroscopy, excitation and emission photoluminescence spectroscopy and IR spectroscopy. Keywords: Terpyridine, oligothiophenes, supramolecular polymer, self-assembly, zinc
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Pavla Bláhová 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Pavla Bláhová 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Pavla Bláhová 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Svoboda, Ph.D. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiří Pfleger, CSc. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 488 kB