velikost textu

Stanovení floretinu na uhlíkové pastové elektrodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení floretinu na uhlíkové pastové elektrodě
Název v angličtině:
Determination of phloretine using carbon paste electrode
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Barbora Fähnrichová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
Oponent:
RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Id práce:
77361
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Název práce: Stanovení floretinu na uhlíkové pastové elektrodě Anotace: Tato práce se zabývá stanovením floretinu pomocí DPV a DCV. Jako pracovní elektroda byla použita uhlíková pastová elektroda. Byly stanoveny optimální podmínky pro stanovení florentinu pomocí DPV a DCV. Za optimálních podmínek byly proměřeny kalibrační závislosti a stanoveny limity detekce. Limit detekce metodou DPV byl 7,3∙10-7 mol∙l-1 floretinu, metodou DCV byl 1,0∙10-6 mol∙l-1 floretinu. Dalšího snížení limitu detekce bylo dosaženo použitím adsorpční rozpouštěcí diferenčně pulzní voltametrie, pomocí které byl limit detekce snížen na 4,4∙10-7 mol∙l-1 floretinu. Klíčová slova: Floretin Uhlíková pastová elektroda Diferenční pulzní voltametrie Stacionární (DC) voltametrie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Determination of phloretin using carbon paste electrode Annotation: The aim of this work is the determination of phloretin using differential pulse voltammetry (DPV) and DC voltammetry (DCV). As a working electrode carbon paste electrode was used. Optimal pH conditions for determination using DPV and DCV were found. Under these conditions calibration dependences were measured and limits of detection were calculated. The limit of detection for DPV method was 7,3∙10-7 mol∙l-1 phloretin, for DCV method was 1,0∙10-6 mol∙l-1 phloretin. Further decrease in limit of detection was acchieved by adsorptive stripping differential pulse voltammetry (AdS DPV). The calculated limit of detection was 4,4∙10-7 mol∙l-1 phloretin using AdS DPV. Key words: Phloretin Carbon paste electrode Differential pulse voltammetry DC (direct current) voltammetry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Fähnrichová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Fähnrichová 114 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Fähnrichová 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 80 kB