velikost textu

Integrace kvalifikovaných subsaharských imigrantů v Praze; Komparativní srovnání se situací v Paříži, Londýně a Lutychu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrace kvalifikovaných subsaharských imigrantů v Praze; Komparativní srovnání se situací v Paříži, Londýně a Lutychu
Název v angličtině:
Integration of Highly Qualified Sub-Saharan Immigrants in Prague: Comparison with the Situation in Paris, London and Liege
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Andrea Gerstnerová, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc.
Oponenti:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
Mgr. Jana Jiroušková, CSc.
Id práce:
77136
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (P1309)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Andrea Gerstnerová, Ph.D. 10.69 MB
Stáhnout Příloha k práci RNDr. Andrea Gerstnerová, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Andrea Gerstnerová, Ph.D. 2.55 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Andrea Gerstnerová, Ph.D. 2.42 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. 138 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Jiroušková, CSc. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 199 kB