velikost textu

Příprava 6-aryl- a 6-heteroarylpurinů [2+2+2] -cyklotrimerizacemi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava 6-aryl- a 6-heteroarylpurinů [2+2+2] -cyklotrimerizacemi
Název v angličtině:
Preparation of 6-Aryl- a 6-Heteroarylpurines by [2+2+2] -Cyclotrimerizations
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Pavel Turek, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Martin Kotora, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Ladislav Lešetický, CSc.
prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc.
Id práce:
77127
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Organická chemie (P1402)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
15. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
SOUHRN 1) Byly zavedeny tři rostlinné expresní systém umožňující produkci biologicky aktivních proteinů. První využívá dočasné exprese z vektoru dopraveného do buňky Agrobacteriem po infiltraci listů tabáku bakteriální suspenzí. Pomocí tohoto systému jsme schopni vyprodukovat množství rekombinantního proteinu dosahujícího 5% CRP během 3 dnů. Druhý expresní systém využívá suspenzní kultury stabilně transformovaného mechu Physcomitrella patens. Za kontrolovaných podmínek pěstování v bioreaktoru je výtěžek rekombinantního proteinu srovnatelný s výtěžkem z agroinfiltrace. Expresní systém využívající kombinace virové expresní kazety, založené na TRV, a jejího přenosu do rostlinné buňky pomocí Agrobacteria je pro produkční účely vzhledem k nízkým výtěžkům méně vhodný, nežli předchozí dva systémy. 2) Ve všech třech systémech lze produkovat heterologní proteiny, které se svými vlastnostmi neliší od proteinů produkovaných v původním organismu. Pro dosažení požadované aktivity heterologního proteinu produkovaného rostlinou, stejně jako pro dosažení vysokého výtěžku, je nutné provést řadu optimalizací. Významné je zjištění, že v případě virových antigenů (HPV16L1 protein) i jednořetězcových fragmentů protilátek (scFv MEM97) je pro rostlinu výhodnější exprimovat sekvence genů rekombinantních proteinů s vyšším zastoupením GC, typickým pro expresi v lidské buňce.
Abstract v angličtině:
SOUHRN 1) Byly zavedeny tři rostlinné expresní systém umožňující produkci biologicky aktivních proteinů. První využívá dočasné exprese z vektoru dopraveného do buňky Agrobacteriem po infiltraci listů tabáku bakteriální suspenzí. Pomocí tohoto systému jsme schopni vyprodukovat množství rekombinantního proteinu dosahujícího 5% CRP během 3 dnů. Druhý expresní systém využívá suspenzní kultury stabilně transformovaného mechu Physcomitrella patens. Za kontrolovaných podmínek pěstování v bioreaktoru je výtěžek rekombinantního proteinu srovnatelný s výtěžkem z agroinfiltrace. Expresní systém využívající kombinace virové expresní kazety, založené na TRV, a jejího přenosu do rostlinné buňky pomocí Agrobacteria je pro produkční účely vzhledem k nízkým výtěžkům méně vhodný, nežli předchozí dva systémy. 2) Ve všech třech systémech lze produkovat heterologní proteiny, které se svými vlastnostmi neliší od proteinů produkovaných v původním organismu. Pro dosažení požadované aktivity heterologního proteinu produkovaného rostlinou, stejně jako pro dosažení vysokého výtěžku, je nutné provést řadu optimalizací. Významné je zjištění, že v případě virových antigenů (HPV16L1 protein) i jednořetězcových fragmentů protilátek (scFv MEM97) je pro rostlinu výhodnější exprimovat sekvence genů rekombinantních proteinů s vyšším zastoupením GC, typickým pro expresi v lidské buňce.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Turek, Ph.D. 1.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Turek, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Turek, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ladislav Lešetický, CSc. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Jiří Svoboda, CSc. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 225 kB