velikost textu

Composite Systems of π-conjugated Polymers with Plasmonic Metal Nanoparticles: Preparation, Morphology and Optical Properties

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Composite Systems of π-conjugated Polymers with Plasmonic Metal Nanoparticles: Preparation, Morphology and Optical Properties
Název v češtině:
Kompozitní systémy π-konjugovaných polymerů a plasmonických kovových nanočástic: příprava, morfologie a optické vlastnosti
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ondřej Dammer, Ph.D.
Školitel:
RNDr. Jiří Pfleger, CSc.
Oponenti:
Doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc.
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
Id práce:
77104
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Fyzikální chemie (P1404)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Dammer, Ph.D. 8.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Dammer, Ph.D. 669 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Dammer, Ph.D. 657 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Miroslava Trchová, CSc. 277 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. 101 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 566 kB