velikost textu

Souvislost abiotického stresu s NADP-dependentními enzymy v rostlinách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Souvislost abiotického stresu s NADP-dependentními enzymy v rostlinách
Název v angličtině:
Connection between abiotic stress and NADP-dependent enzymes in plants
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Plisková
Vedoucí:
RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Božena Kubíčková
Id práce:
77055
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Solný stres se projevuje omezením růstu rostliny způsobeným snížením vodního potenciálu v listech, zavřenými průduchy a tím limitovanou fotosyntézou poskytující NADPH. Ten je však nepostradatelným koenzymem celé řady biosyntetických procesů (např. biosyntézy osmoticky aktivních látek zmírňujících účinky stresu) a antioxidačního systému. V této práci bylo zjišťováno, zda se enzymy poskytující NADPH: glukosa-6- fosfátdehydrogenasa (G6PDH), NADP-isocitrátdehydrogenasa (NADP-ICDH), NADP- malátdehydrogenasa (oxalacetát-dekarboxylační) (NADP-ME) a šikimátdehydrogenasa (SDH) podílejí na obranných reakcích vůči 100 mM NaCl. V experimentech byly použity tři různé modelové rostliny: Pisum sativa L., Phaseolus vulgaris L. a Cucumis sativa L. Zatímco v listech stresovaných rostlin hrachu a fazole došlo spíše k poklesu aktivit sledovaných NADP-dependentních (především G6PDH a NADP-ICDH), v listech okurky bylo 9. a 11. den působení stresu zjištěno zvýšení aktivity všech studovaných enzymů. Současně byl v rostlinách vystavených působení solného stresu stanoven obsah Na+ iontů pomocí metody atomové emisní spektrometrie.
Abstract v angličtině:
Abstract Salt stress in plants is accompanied with decreased growth caused by lowered leaf water potential, closed stomata and thus reduced photosynthesis producing NADPH. However, NADPH is indispensable coenzyme for biosynthetic processes (e.g. biosynthesis of osmotically active compounds decreasing influence of stress) and for antioxidant system. In this study it was examined, whether NADP-dependent enzymes: glucose-6- phosphate dehydrogenase (G6PDH), NADP-isocitrate dehydrogenase (NADP-ICDH), NADP-malic enzyme (NADP-ME) and NADP-shikimate dehydrogenase (SDH), producing NADPH are involved in plant defence response against 100 mM NaCl. Three different model plants were used: Pisum sativa L., Phaseolus vulgaris L. and Cucumis sativa L. While in leaves of pea and bean plants salt stress caused rather decreased activities of particular NADP-dependent enzymes (especially of G6PDH and NADP-ICDH), in leaves of cucumber 9th and 11th day of stress condition were found increased activities of all studied enzymes. Simultaneously the Na+ content in salt-stressed plants was analysed by atomic emission spectrometry.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Plisková 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Plisková 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Plisková 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Veronika Hýsková, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Božena Kubíčková 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB