velikost textu

Reproductive careers of women in Slovakia during the state socialist era of the 1970s and in transforming society

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reproductive careers of women in Slovakia during the state socialist era of the 1970s and in transforming society
Název v češtině:
Reprodukčné dráhy žien na Slovensku v období štátneho socializmu 70. rokov a počas spoločenskej tranformácie
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Michaela Potančoková, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponenti:
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Piscová, CSc.
Id práce:
76844
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstract The main goal of this study is to understand changes in fertility timing and ordering of reproductive life events over the women’s life course. We investigate the process of family formation and transition to motherhood in Slovakia comparing birth cohorts of women who experienced childbearing during the state socialism of the 1970s and in transforming society. We employ the life course theory and combine qualitative methods with cross-sectional and cohort analysis of reproductive behaviour. Compared to the standardisation of reproductive careers during the state socialist era we observe individualisation of the life course and lowering degree of co-occurrence of life events in transition to adulthood. We find that sequential view of the life course, the perceived incompatibility of parenting with parallel life careers and newly articulated age norms contribute to the postponement of childbearing, which is perceived a rational strategy in response to the context of the market-oriented economy. Keywords: life course, reproductive behaviour, cohort fertility, postponement of childbearing, qualitative methods, Slovakia Abstrakt Hlavným cieľom štúdie je preskúmať zmeny usporiadania a časovania reprodukčných udalostí v rámci reprodukčných dráh žien. Porovnávame proces zakladania rodiny a prechodu k materstvu u kohort žien, ktoré sa stali matkami v období štátneho socializmu 70. rokov a v priebehu transformácie spoločnosti a ekonomiky. Na problematiku nahliadame teóriou životných dráh. Aplikujeme transverzálnu a kohortnú analýzu reprodukčného správania v kombinácii s hĺbkovou kvalitatívnou sondou. V porovnaní so štandardizáciou reprodukčných dráh žien v priebehu štátneho socializmu dochádza u mladších kohort k diverzifikácii a individualizácii reprodukčných dráh. Odkladanie rodičovstva je respondentkami vnímané ako racionálna stratégia v kontexte trhovo orientovanej ekonomiky a nekompatibilita rodičovstva s inými životnými dráhami, sekvenčné vnímanie životnej dráhy a vekové normy vplývajú na posúvanie materstva do vyššieho veku. Kľúčové slová: životné dráhy, reprodukčné správanie, kohortná plodnosť, odkladanie rodičovstva, kvalitatívne metódy, Slovensko
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of this study is to understand changes in fertility timing and ordering of reproductive life events over the women’s life course. We investigate the process of family formation and transition to motherhood in Slovakia comparing birth cohorts of women who experienced childbearing during the state socialism of the 1970s and in transforming society. We employ the life course theory and combine qualitative methods with cross-sectional and cohort analysis of reproductive behaviour. Compared to the standardisation of reproductive careers during the state socialist era we observe individualisation of the life course and lowering degree of co-occurrence of life events in transition to adulthood. We find that sequential view of the life course, the perceived incompatibility of parenting with parallel life careers and newly articulated age norms contribute to the postponement of childbearing, which is perceived a rational strategy in response to the context of the market-oriented economy. Keywords: life course, reproductive behaviour, cohort fertility, postponement of childbearing, qualitative methods, Slovakia Abstrakt Hlavným cieľom štúdie je preskúmať zmeny usporiadania a časovania reprodukčných udalostí v rámci reprodukčných dráh žien. Porovnávame proces zakladania rodiny a prechodu k materstvu u kohort žien, ktoré sa stali matkami v období štátneho socializmu 70. rokov a v priebehu transformácie spoločnosti a ekonomiky. Na problematiku nahliadame teóriou životných dráh. Aplikujeme transverzálnu a kohortnú analýzu reprodukčného správania v kombinácii s hĺbkovou kvalitatívnou sondou. V porovnaní so štandardizáciou reprodukčných dráh žien v priebehu štátneho socializmu dochádza u mladších kohort k diverzifikácii a individualizácii reprodukčných dráh. Odkladanie rodičovstva je respondentkami vnímané ako racionálna stratégia v kontexte trhovo orientovanej ekonomiky a nekompatibilita rodičovstva s inými životnými dráhami, sekvenčné vnímanie životnej dráhy a vekové normy vplývajú na posúvanie materstva do vyššieho veku. Kľúčové slová: životné dráhy, reprodukčné správanie, kohortná plodnosť, odkladanie rodičovstva, kvalitatívne metódy, Slovensko
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Potančoková, Ph.D. 2.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Potančoková, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Potančoková, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Magdaléna Piscová, CSc. 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 191 kB