velikost textu

Vazba nízkomolekulárních ligandů na sérový albumin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vazba nízkomolekulárních ligandů na sérový albumin
Název v angličtině:
Binding of low-molecular weight ligands to serum albumin
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Michal Buša
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Oponent:
RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.
Id práce:
76816
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bromfenolová modř, sérový albumin, interakce ligandů s proteiny, laboratorní úlohy z biochemie
Klíčová slova v angličtině:
Bromophenol blue, serum albumin, protein-ligand interactions, practical course in biochemistry
Abstrakt:
V předložené bakalářské práci byla experimentálně ověřena možnost rozšíření úlohy pro pokročilé biochemické praktikum, tematicky zaměřené na studium vazby nízkomolekulární látky (barviva) na makromolekulu albuminu. Úloha s názvem: „Vazba bromfenolové modři na sérový albumin“ má pomoci studentům v pochopení základních metod pro studium vazby ligandů na protein a stechiometrie komplexu. Vazba barviva na protein je zkoumána pomocí Jobova a nově i Scatchardova výnosu. Po optimalizaci podmínek byl vytvořen nový návod, který je přílohou této práce.
Abstract v angličtině:
In this Thesis, we studied the possibilities of an enlargement of the existing practical task in the Advanced practical course in biochemistry I, dealing with interaction of a dye (bromophenol blue) with serum albumin. Experimental protocol was proposed and tested, allowing the inclusion of Scatchard plot (in addition to the previously used Job plot). As part of the Thesis, the new protocol for students is presented, which may help them to understand the most used approaches for studying the stoichiometry of protein-ligand complexes. In Czech.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Buša 902 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Michal Buša 222 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Buša 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Buša 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. 104 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Michal Buša 91 kB