velikost textu

Trestněprávní a kriminologické aspekty internetové kriminality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Trestněprávní a kriminologické aspekty internetové kriminality
Název v angličtině:
Criminal Law and Criminological Aspects of the Internet Criminality
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Oponenti:
JUDr. Vladimír Vočka, Ph.D.
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
76784
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 3. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 12.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Krupička, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vladimír Vočka, Ph.D. 501 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 363 kB