velikost textu

Popáleninový úraz jako těžká životní situace, jeho rozdílné vnímání a zvládání u mužů a žen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Popáleninový úraz jako těžká životní situace, jeho rozdílné vnímání a zvládání u mužů a žen
Název v angličtině:
Burn injury as a hard life situation, its different perception and managing between women and men
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Simona Kuglerová
Vedoucí:
Bc. Agáta Píbilová
Oponenti:
Bc. Daniela Šauerová
doc. MUDr. Leo Klein, CSc.
Id práce:
76526
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Simona Kuglerová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Popáleninový úraz jako těžká životní situace, jeho rozdílné vnímání a zvládání u mužů a žen. Vedoucí práce: Bc. Agáta Píbilová Počet stran: 113 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: Burn injury, psychology aspects, research Bakalářská práce pojednává o popáleninovém úrazu jako těžké životní situaci, jeho rozdílného vnímání a zvládání u mužů a žen. Důraz této práce je kladen na subjektivní vnímání a zvládání popáleninového úrazu u dotazovaných mužů a žen, kteří jsou hospitalizováni. Mým zájmem bylo nejen poznat subjektivní vnímání popáleninového úrazu ale na základě použité dotazníkové metody šetření zjistit rozdílnost ve vnímání a zvládání popáleninového úrazu u mužů a žen. Těžiště práce tvoří průzkumné šetření na lůžkovém oddělení pro dospělé na Klinice popáleninové medicíny v Praze, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Cílem práce je nejen porovnat rozdílnost ve vnímání a zvládání těžké životní situace u popáleninového traumatu mezi muži a ženami ale i zhodnotit na vybraném souboru pacientů jejich subjektivní vnímání a zvládání popáleninového úrazu.
Abstract v angličtině:
Annotation Burn injury as a hard life situation, its different perception and managing , between women and men. The baccalaureate thesis deals with burn injury as a hard life situation, its different perception and managing between women and men. Emphasis of the thesis is placed on a subjective and different perception and managing of the burn injury between interviewed men and women which were hospitalized. My interest was focused not only on the identification of the subjective perception of the burn injury, but also to determine differences in perception and managing the burn injury on the basis of used questionnaire method of examination. Emphasis of the thesis is formed by research investigation on the inpatient adult unit (department) at Burn Centre in Praque, Teaching hospital Královské Vinohrady. Purpose of this work is to compare differences of perception and managing hard life situation during burn injury between man and women, as well as to evaluate the subjective perception and managing of the burn injury on the selected population of patients.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Simona Kuglerová 2.77 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Simona Kuglerová 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Simona Kuglerová 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Agáta Píbilová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Daniela Šauerová 726 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Leo Klein, CSc. 2.78 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.41 MB