velikost textu

Zhodnocení vývoje dětí s velmi nízkou porodní hmotností v šesti letech života

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zhodnocení vývoje dětí s velmi nízkou porodní hmotností v šesti letech života
Název v angličtině:
Assesment of longterm outcome of very low birth weight children in 6 years of age
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lucie Rambousková, DiS.
Vedoucí:
MUDr. Hana Kubinová
Oponenti:
MUDr. Jana Marešová
Bc. Jitka Nováková
Id práce:
76522
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lucie Rambousková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Zhodnocení vývoje dětí s velmi nízkou porodní hmotností v šesti letech života Vedoucí práce: MUDr. Hana Kubinová Počet stran: 123 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: kvalita života, neonatologie, viabilita plodu, nedonošený novorozenec, morbidita, mortalita, rehospitalizace, riziková poradna, dětská mozková obrna, lehká mozková dysfunkce V této bakalářské práci jsem se věnovala tématu zhodnocení vývoje dětí s velmi nízkou porodní hmotností v šesti letech života. Obsahem textu je úvod a odborné cíle práce. Cílem bylo vysvětlit problematiku nedonošeného dítěte a zhodnotit vývoj dětí s velmi nízkou porodní hmotností v šesti letech života.. V teoretické části je popsána kvalita života, komplexní problematika nedonošeného novorozence a jeho sledování v rizikové poradně. Dále následuje výzkumná část bakalářské práce. Ta představuje cíle výzkumu, kterými jsem se snažila zjistit rozdílnost pohledu dětského lékaře a rodičů. Zároveň jsem chtěla vědět, jak nedonošenost dítěte ovlivní fungování rodin. V neposlední řadě mě zajímalo, jak kvalitní život tyto děti mají a zda jsou schopny se začlenit mezi ostatní zdravé členy společnosti. Metodou výzkumu bylo dotazníkové šetření, poté je rozebrána charakteristika souboru a analýza dat. Vše je doplněno vlastním komentářem. Práci jsem zakončila diskusí, závěrem, anotací, seznamem použité literatury, zkratek, grafů a přílohami.
Abstract v angličtině:
Annotation Assesment of longterm outcome of very low birth weight children in 6 years of age Key words: This work is interested in evaluation of the development of children with very low birth weight in six years of age. The aim of the study is to explain probléme of premature rabies and to assess the out come this rabies in six years of age. This work evaluates childrem born in Perinatology center in Hradec Kralove in 1999 by guestionnaire sent to patente and pediatricians. There are described potential complications for risk newborns in the theorethical part. The research part includes assesment of the childrens‘ life by parents and pediatricians, influence of these rabies on thein families and posibility of integration into healthy society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Rambousková, DiS. 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Rambousková, DiS. 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Rambousková, DiS. 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Hana Kubinová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jana Marešová 721 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Jitka Nováková 944 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.43 MB