velikost textu

Stresory působící na všeobecné sestry na JIP

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stresory působící na všeobecné sestry na JIP
Název v angličtině:
Long-acting stress factors at the intensive care unit (ICU)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Andrea Kalousová, DiS.
Vedoucí:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
PhDr. Marie Rybářová
Id práce:
76515
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Příjmení a jméno autora: Kalousová Andrea Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Stresory působící na všeobecné sestry na JIP Vedoucí práce: PhDr. Mariana Bažantová Počet stran: 127 Počet příloh: 9 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: stres, stresové faktory, příznaky stresu, jak zvládat stres jednotka intenzivní péče (JIP), všeobecné sestry Práce sestry na jednotce intenzivní péče (JIP) je velice náročná po stránce fyzické, ale nese s sebou i obrovskou psychickou zátěž. Bakalářská práce se zabývá stresovými faktory, které působí na sestry při jejich práci, a metodami, které využívají v boji proti stresu. Za tímto účelem byl sestaven dotazník, který obsahoval čtyři části. První dvě části dotazníku mapovaly frekvenci a závažnost stresorů. Druhé dvě části zjišťovaly pomocí neverbálního (symbolického) i verbálního vyjádření metody využívané v boji proti stresu. Dotazník vyplnilo celkem 86 sester z JIP ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Shromážděné dotazníky byly vyhodnoceny a písemně okomentovány.
Abstract v angličtině:
Annotation The medical care of a nurse at the intensive care unit (ICU) is both physically and mentally demanding. The bachelor´s examination paper concerns the stress factors affecting nurse´s work and methods are used to eliminate the stress. A question-form consisting of four parts was assembled for this purpose. First two parts were charting frequency and consequence of the stress. Second two parts located by the help of both-nonverbal and verbal methods use for elimination of the stress. The question-form was filled by 86 nurses from ICU in Teaching hospital in Hradec Králové. All data were summarized, analysed and annotated.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Andrea Kalousová, DiS. 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Andrea Kalousová, DiS. 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Andrea Kalousová, DiS. 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 1.79 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Rybářová 890 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.35 MB