velikost textu

Kvalita ošetřovatelské péče o nemocné se zlomeninou dolního konce předloktí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita ošetřovatelské péče o nemocné se zlomeninou dolního konce předloktí
Název v angličtině:
Quality of nursing care for patients with fracture of distal radius
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Romana Ĺuptáčiková
Vedoucí:
PhDr. Michaela Schneiderová
Oponenti:
Jaroslava Pečenková
Zuzana Filková
Id práce:
76511
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Romana Ľuptáčiková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Kvalita ošetřovatelské péče o nemocné se zlomeninou dolního konce předloktí Vedoucí práce: Mgr. Michaela Schneiderová Počet stran: 163 Počet příloh: 18 Rok obhajoby: 2009 Klíčová slova: kvalita péče, zlomeniny dolního konce předloktí, mapa péče, standardní plán ošetřovatelské péče Teoretická část je zaměřena nejen na popis kvality ošetřovatelské péče ale také na popis problematiky úrazů s hlavním zaměřením na zlomeniny distální části předloktí, jejich diagnostiku, terapii a ošetřovatelskou péči. Těžištěm empirické části práce je kvalitativní výzkum prostřednictvím deseti případových studií (kazuistik) pacientů po operaci pro zlomeninu distálního radia. Pět kazuistik je provedeno u pacientů po operaci metodou vnitřní osteosyntézy LCP dlahou a pět kazuistik je u pacientů po operaci metodou zevní fixace. Je zde porovnávána celková délka hospitalizace, doba hojivosti a počet komplikací v předem stanovených dnech (den operace, dále 1., 2., 5. a 12. den, 3. a 7. týden, 3. a 6. měsíců po operaci) v obou skupinách pacientů.
Abstract v angličtině:
Annotation The theoretical part is concentrating on describtion of quality of the health care, and also describes problems with injuries, mainly concentraiting on fractures of distal radius,diagnosis,therapy, and nursing aftercare. The main part of the project is qualitative research of patients, following operations on fractures of distal radius, presenting ten case studies. Five of the studies have concentrated on patients following operation with a method of internal osteosynthesis with LCP splint. The other five studies have been done on patients with an external fixation. The research compares total stay of the patient in hospital, the lenght of healing, and number of complications at certain days,which were observed in both groups of patients.(1st,2nd,5th,12th day, 3rd and 7th week, and 3rd and 6th moth).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Romana Ĺuptáčiková 2.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Romana Ĺuptáčiková 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Romana Ĺuptáčiková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Schneiderová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jaroslava Pečenková 860 kB
Stáhnout Posudek oponenta Zuzana Filková 1.24 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.35 MB