velikost textu

Laktační poradenství v rámci domácí zdravotní péče

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Laktační poradenství v rámci domácí zdravotní péče
Název v angličtině:
Lactation Consultancy within Home Health
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Bubeníková
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. Jana Marešová
Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková
Konzultant:
Hana Pekárková
Id práce:
76508
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 11. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor : Jana Bubeníková Instituce : Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce : Laktační poradenství v rámci domácí zdravotní péče Vedoucí práce : Mgr. Eva Vachková Hana Pekárková Počet stran : 107 Počet příloh : 11 Rok obhajoby : 2009 Klíčová slova : výživa dítěte, kojení, kojící žena, podpora kojení, problémy při kojení, laktační poradenství, laktační poradce, domácí zdravotní péče, agentura domácí zdravotní péče Bakalářská práce pojednává o významu podpory kojící ženy, vlivu této podpory na zvládnutí problémů při kojení a na celkovou délku kojení dítěte. Teoretická část se zaměřuje především na specifickou podporu, kterou v této oblasti může poskytovat laktační poradce a zdůrazňuje výhody poskytování laktačního poradenství v rámci domácí zdravotní péče. Výzkumná část práce je zaměřena na zjištění míry zvládnutí konkrétních problémů při kojení po vyhledání pomoci laktační poradkyně a na celkové hodnocení této formy péče z hlediska klientek. Výzkumné šetření proběhlo mezi klientkami Pracoviště ošetřovatelské péče v Hradci Králové.
Abstract v angličtině:
Annotatin The bachelor thesis deals with significance of nursing woman support and its influence on managing all problems during nursing and also on the total length of nursing a child. Theoretical part is aimed on specific support, provided by a lactation consultant, and it emphasizes advantages of providing lactation consultancy within home health care. Research part of the thesis is focused on recognition of managing specific problems during nursing after seeking help of a lactation consultant, and on general evaluation of this kind of care in Hradec Králové. This research was proceeded among clients of Site of Nursing Care in Hradec Králové.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Bubeníková 2.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Bubeníková 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Bubeníková 139 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Jana Marešová 794 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeňka Plecitá Sirůčková 880 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.41 MB