velikost textu

Strategie ochrany digitálních dokumentů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strategie ochrany digitálních dokumentů
Název v angličtině:
Digital preservation strategies
Typ:
Diplomová práce
Autor:
PhDr. Mgr. Ladislav Cubr
Vedoucí:
Mgr. Jan Hutař
Oponent:
PhDr. Eva Bratková, Ph.D.
Id práce:
76146
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem práce je konceptualizace a analýza strategií dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů se zaměřením na oblast digitálního dědictví. Dlouhodobá ochrana digitálního dědictví čelí řadě rizik a problémů, např. zastarávání technologií, rizikům spojeným s digitálními formáty, problémům s vypořádáváním práv duševního vlastnictví, zajišťováním integrity a autenticity digitálních dokumentů atd. Součástí práce je také popis vývoje oboru dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů, přehledné shrnutí jeho základních východisek a cílů a uvedení speciální terminologie oboru do českého prostředí. Analyzována je norma OAIS a koncept digitálního repozitáře. Jádro práce tvoří analýza strategií vyvíjených oborem dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů, jako jsou migrace, emulace, charakterizace, digitální metadata aj. Strategie ochrany digitálních dokumentů jsou vztaženy ke kontextu kulturních institucí. Užití strategií v těchto institucích dokumentují příklady evropské a anglosaské praxe. V závěru je naznačen jak další vývoj dlouhodobé ochrany digitálního dědictví, tak směřování současných relevantních výzkumných aktivit.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Ladislav Cubr 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Ladislav Cubr 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Ladislav Cubr 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Hutař 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Bratková, Ph.D. 288 kB