velikost textu

Systém trestů v České republice a na Ukrajině

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Systém trestů v České republice a na Ukrajině
Název v angličtině:
Systhem of penalties in Czech Republic and Ukraine
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Uljana Kurivčaková
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Id práce:
75839
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
23. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Uljana Kurivčaková 826 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Uljana Kurivčaková 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Uljana Kurivčaková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 355 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 241 kB