velikost textu

Odkaz Jana Dismase Zelenky pro současnost v regionu Podblanicko

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odkaz Jana Dismase Zelenky pro současnost v regionu Podblanicko
Název v angličtině:
The Heritage of the Jan D. Zelenka in Contemporary Life in Region Podblanicko
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Iveta Bušková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Oponent:
Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D.
Id práce:
75746
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání (B AJ-HV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iveta Bušková 9.42 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. 391 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. MgA. Marek Valášek, Ph.D. 391 kB