text size

Pečárkotvaré, holubinkotvaré a jejich využití ve školní praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Pečárkotvaré, holubinkotvaré a jejich využití ve školní praxi
Titile (in english):
Agaricales, russulales and their application in school practise
Type:
Diploma thesis
Author:
Veronika Košťáková
Supervisor:
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Opponent:
doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.
Thesis Id:
75589
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Study programm:
Program for future teachers for high schools (M7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Biology — Teaching Degree for Lower Secondary Schools - Chemistry (BI-CH-2)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
21/09/2009
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Ve své diplomové práci se zabývám výskytem pečárkotvarých a holubinkotvarých stopkovýtrusých hub na vybrané lokalitě lesopark Čeřovka v rámci katastru města Jičína. Teoretická část této práce je zaměřena na historii mykologie, vznik houbových organismů, obecnou charakteristiku hub a jejich systematické členění, dále pak rozmnožování a podrobnější charakteristiky oddělení Basidiomycota. Samotná lokalita je charakterizována klimaticky, geologicky, a stručně také faunisticky a floristicky. Metodika zpracování nálezů druhů hub je založena na fotografiích celých jedinců, porovnání donesených jedinců s atlasy a také na elektronové mikroskopii výtrusů. U jednotlivých taxonů jsou uvedeny základní charakteristiky, četnost, doba a mapy výskytu. V rámci studia pečárkotvarých a holubinkotvarých jsem si stanovila dvě pracovní hypotézy. V první hypotéze předpokládám první výskyty těchto hub nejdříve na jižní straně. Druhá hypotéza předpokládá severní stranu jako vlhčí s větší druhovou diverzitou. Didaktická část je především zaměřena na naučnou stezku, práci s klíčem k určování holubinek, které se vyskytují v dané lokalitě, vytvoření vlastní sbírky a poskytování první pomoci při otravách. Je zde i uvedeno propojení s rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia.
Abstract:
Agaricales and Russulales mushrooms have recently been evaluated from the locality of Čeřovka hill in the vicinity of Jičín town. The locality is also briefly characterized climatologicaly, geologicaly and biologicaly; short history of mycology, origin of mushrooms, systematics and taxonomy are also discussed . Methodology is based on both - i. e. macro- and microphotography (complete specimens and sporas). Every-week sampling enabled a study on fungi abundance, seasonality and diversity. Basic characteristics of each taxa are enclosed like a distribution maps. Two working hypothesis are introduced: The first occurrences of Agaricales and Russulales mushrooms in southern slopes of the locality and the differenet diversity in northern and southern slopes. Didactic part is divided into four parts - suggestion of natural trail, a key for mushroom species distinguishing, creating of personal collection and medical help in cases of poisoning. The school programm is established for secondary schools.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Veronika Košťáková 19.3 MB
Download Abstract in czech Veronika Košťáková 81 kB
Download Abstract in english Veronika Košťáková 80 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. 95 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc. 72 kB