velikost textu

Prostorová představivost a orinetace v prostoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prostorová představivost a orinetace v prostoru
Název v angličtině:
Three-dimensional orientation and the spatial imaginery
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Eduard Durník
Vedoucí:
prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D.
Id práce:
75499
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá oblastí orientace v prostoru a prostorovou představivostí u žáků prvního stupně základní školy. Snaží se vytyčit základní pojmy této tématiky a přibližuje domácí i zahraniční tendence, které se prostorovou představivostí a orientací v prostoru zabývají. Hlavním cílem této diplomové práce bylo vytvoření efektivního nástroje využitelného pro diagnostiku úrovně orientace v prostoru a prostorové představivosti u žáků na prvním stupni základní školy. Vyžití tohoto nástroje bylo testováno během hlavního výzkumu ve druhých a pátých ročnících základních škol v Praze. Součástí diplomové práce je i podrobná analýza výsledků tohoto výzkumu, která reflektuje relativní úroveň prostorové představivosti a orientace v prostoru u žáků na prvním stupni základních škol v České republice.
Abstract v angličtině:
This graduation these is concerned with the three-dimensional orientation and the spatial imaginery of children in primary school. The theses is focused on an essential terms and aspects of the theme and it describes some domestic as well as foreign trends, which have engaged in the research of human spatial abilities. The main aim of the practical part of the graduation these was original creation of an effective tool, which could be used for diagnostics of the level of free-dimensional orientation and spatial imaginery of children in primary school. This tool was tested out during my research work, which took place in 2nd and 5th grade of three primary schools in Prague. Final results of this research were substantially processed and included into the analysis. Analytical part offers relative reflection of the level of spatial orientation of children in primary schools in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Eduard Durník 16.91 MB
Stáhnout Příloha k práci Eduard Durník 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Eduard Durník 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Eduard Durník 457.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Eduard Durník 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Eduard Durník 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D. 124 kB