velikost textu

Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma v ruské filosofii 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slavjanofilství a slavjanofilské paradigma v ruské filosofii 19. století
Název v angličtině:
Slavophilism and Slavophil paradigm in Russian philosophy of the 19th century
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D.
Školitel:
prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
Oponenti:
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.
Id práce:
75454
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Slovanské literatury (XSLL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 1. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá postavením slavjanofilství v rámci ruské filosofie 19. století. Je v ní kriticky analyzován fenomén slavjanofilství a popsány hlavní motivy myšlení nejvýznamějších teoretiků hnutí A. Chomjakova a I. Kirejevského. Slavjanofilství charakterizuje jako specifické myšlenkové paradigma, které se opírá o tři základní motivy – představu organické celistvosti, náboženství jako základní faktor a autonomie entit. Ukazuje další vývoj tohoto paradigmatu v ruském myšlení 19. století na příkladu A. Grigorjeva, N. Strachova, N. Danilevského, K. Leonťjeva a V. Solovjova. Poukazuje na další existenci tohoto paradigmatu v dalším vývoji ruského myšlení.
Abstract v angličtině:
The dissertation concerns position of the Slavophilism within Russian philosophy of the 19th century. The Slavophil phenomenon is critically analyzed and main principles of most significant theoreticians such as A. Khomiakov and I. Kireevsky are described. The Slavophilism is characterized as specific intellectual paradigm based on three major grounds – organic wholeness concept, religion as a basic factor and autonomy of entities. It shows following evolution of this paradigm in Russian mind of the 19th century in case of A. Grigoriev, N. Strakhov, N. Danilevsky, K. Leontiev and V. Soloviev. The other existence of the paradigm in other development of Russian mind is pointed out.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 1.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Hanuš Nykl, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. 57 kB