velikost textu

Úvěrová emise. Případ ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úvěrová emise. Případ ČR
Název v angličtině:
Credit issue.The Czech Republic Case.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martina Vaňková
Vedoucí:
PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Václavík
Id práce:
75413
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá vývojem úvěrové emise soukromému nefinančnímu sektoru v České republice od roku 1993 do konce roku 2008. Cílem práce bylo prozkoumat, zda úvěrová emise v České republice nebyla ve sledovaném období nadměrná. Za tímto účelem byl proveden odhad rovnovážného vztahu na základě panelových dat vybraných zemí eurozóny a následně byla out-of- sample odhadnuta rovnovážná úroveň podílu úvěrů nefinančnímu sektoru na HDP v České republice a vybraných zemí střední a východní Evropy. Porovnání reálných hodnot úvěrové emise nefinančnímu sektoru se získanou modelovou rovnovážnou úrovní nadměrnost zadlužení nefinančního sektoru v České republice nepotvrdilo.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the development of the credit to private non-financial sector in the Czech Republic in the course of 1993 – 2008. The main purpose of this thesis was to analyse whether the non-financial private sector credit volume in the Czech Republic was excessive in the period under review. In order to do this, the equilibrium relation was estimated as based on the panel data for selected Euro zone countries. Accordingly, the out-of-sample estimate of the steady state of the ratio of non-financial private sector credit to GDP was done for the Czech Republic and selected CEE countries. A comparison of the actual non-financial private sector credit volumes and the estimated steady state has not proved an excessive indebtedness of non-financial private sector in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Vaňková 805 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Vaňková 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Vaňková 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D. 6.86 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Václavík 7.44 MB