velikost textu

Freetekno jako protikultura

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Freetekno jako protikultura
Název v angličtině:
Freetekno as a Form of Anticulture
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Peter Balog
Vedoucí:
doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Dana Bittnerová, CSc.
Id práce:
75337
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Peter Balog 1015 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 33 kB