velikost textu

Simulace šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Simulace šíření elektromagnetických vln v magnetosférickém plazmatu
Název v angličtině:
Ray-tracing simulations of electromagnetic waves in magnetospheric plasmas
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Nečada
Vedoucí:
doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Oponent:
Mgr. Daniel Kouba
Id práce:
75161
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (B1701)
Obor studia:
Obecná fyzika (FOF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vlny v plasmatu, ray tracing, magnetosféra, geometrická optika, simulace
Klíčová slova v angličtině:
waves in plasmas, ray tracing, magnetosphere, geometrical optics, simulations
Abstrakt:
Práce se zabývá studiem šíření elektromagnetických vln v magnetosferickém plasmatu, zejména simulacemi metodou sledování paprsku (ray tracing) a zmiňuje některé implementace této metody z dřívějšího výzkumu. Jsou zde shrnuty elementární poznatky z teorie vln v plasmatu, představena problematika dispersní relace pro horké plasma a uveden přehled existujících přístupů při výpočtu dielektrického tensoru horkého plasmatu. Dále jsou uvedeny některé z používaných semi-empirických modelů parametrů magnetosferického plasmatu. Nakonec je v práci představen program NPR, který implementuje metodu sledování paprsku pro model studeného a nerelativistického horkého plasmatu.
Abstract v angličtině:
This work deals with simulations of wave propagation in magnetospheric plasmas, particularly with numerical ray tracing. It mentions some of the earlier ray tracing implementations that were used in studies of wave propagation in Earth's magnetosphere. The most important parts of linear plasma wave theory are outlined. Some of the existing numerical methods for solving the hot plasma dispersion relation are described. A new ray tracing program, NPR, is presented. It is capable of ray-tracing simulations in cold plasmas and also in non-relativistic hot plasmas via the WHAMP procedure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Nečada 348 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marek Nečada 1.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Nečada 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Nečada 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Kouba 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. 103 kB