velikost textu

Mythologie und Geschichte. Studien zur deutschen Literatur der Romantik und der frühen Nachkriegszeit (1945-1953)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mythologie und Geschichte. Studien zur deutschen Literatur der Romantik und der frühen Nachkriegszeit (1945-1953)
Název v češtině:
Mytologie a historie. Studie k literatuře německého romantismu a poválečného období (1945-1953)
Název v angličtině:
Mythology and history. Studies on the literature of German romanticism and postwar period (1945-1953)
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
Školitel:
prof. Manfred Weinberg
Oponenti:
Prof. Dr. Almut Todorow
prof. Jorg Krappmann, Ph.D.
Id práce:
75144
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Germánské jazyky a literatury (XGER)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Abstrakt:
Disertační práce Mythologie und Geschichte. Studien zur deutschen Prosa der Romantik und der frühen Nachkriegszeit (1945–1953) se zabývá integrací mytologických prvků do literárního obrazu dějin. Hlavním předmětem je poválečná německá literatura, vzhledem k významu německého romantismu pro koncepce literárního mytologismu i pro interpretovaná díla je zařazena studie k romantickým konceptům mytologie. Úvodní diskuse ukazuje vývoj moderního pojmu mýtu od antropologických konceptů, jež shrnuje do kategorie ´mytické epistémé´(L. Lévy-Bruhl, E. Cassirer, M. Eliade), přes strukturální analýzu (C. Lévi-Strauss) až k historizaci pojmu mýtu v paradigmatech literární historie a „dějin idejí“, k nimž patří i preferovaný koncept G. von Graevenitze. Studie věnovaná romantismu ukazuje kontinuitu mezi ranými koncepty tzv. „nové mytologie“ (F. Schlegel, Schelling) a diskurzem o mýtu v pozdějších fázích (A. von Arnim, J. Grimm). Interpretace próz Heinrich von Ofterdingen F. von Hardenberga (Novalise), Der goldne Topf E.T.A. Hoffmanna a Die Majorats-Herren A. von Arnima dokládají kritickou recepci a dekompozici „nové mytologie“. Část zaměřená na literaturu kolem r. 1945 analyzuje pojem mýtu v nacistické ideologické ´vědě´ a literatuře. Ukazuje důležité tendence v esejistice poválečných let: snahu o očištění mytologie jako literárního prostředku, rekonceptualizaci mýtu jako zvláštní epistémé oproti vědecké racionalitě, výklady o démonické podstatě dějin. Průběžně sleduje vztah mytologizujících koncepcí k reflexi nacistické minulosti a ukazuje, že jen částečně byly argumentem dějinného eskapismu. Dále se zabývá poválečnou literárně dějinnou recepcí romantismu a ukazuje na absenci zřetele na estetické funkce „nové mythologie“.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 2.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Manfred Weinberg 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Dr. Almut Todorow 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Jorg Krappmann, Ph.D. 148 kB