velikost textu

Téma lásky a estetický ideál dokonalého milovníka v heianských příbězích s básněmi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Téma lásky a estetický ideál dokonalého milovníka v heianských příbězích s básněmi
Název v angličtině:
The theme of love and the aesthetic ideal of perfect lover in Heian tales with poems
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Školitel:
prof. Zdeňka Švarcová, Dr.
Oponenti:
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Antonín Václav Líman
Id práce:
75133
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky (XTAA)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 6. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou tématu lásky a estetického ideálu dokonalého milovníka v heianských příbězích s básněmi (monogatari) z poloviny období Heian (7941185). Nejprve seznamuje s historickými a společenskými podmínkami, které měly vliv na vznik těchto děl. Značná část práce je vyhrazena obzvláště instituci manželství a povaze lásky v této době. Dále následuje rozbor tématu milostné poezie v císařské básnické antologii Kokinwakašú a jejímu milostnému diskursu. Seznamuje se základními estetickými ideály doby Heian a hledá jejich pravý význam v kontextu klasické literatury. Hlavní část práce je věnována rozboru díla Ise monogatari (Příběhy z Ise) z hlediska jeho datace, způsobu vniku, autorství a významu názvu tohoto textu, rovněž tak se ale zabývá i způsobem výstavby celého díla. Na to pak navazuje zamyšlení nad osudy předpokládaného hrdiny tohoto literárního textu, Ariwara no Narihiry, a nad problematikou interpretace jeho osoby na základě středověkých komentářů díla Ise monogatari. V závěrečné kapitole pak práce ukazuje způsob, jakým se téma lásky a estetický ideál dokonalého milovníka vyvíjely v dalších příbězích žánru monogatari. Práce se takto snaží doložit, že Ise monogatari je pravděpodobně základním textem (master narativem) celé japonské literatury.
Abstract v angličtině:
This thesis deals with the the theme of love and the aesthetic ideal of perfect lover in tales with poems (monogatari) from the middle of the Heian period (7941185). Firstly it pursues the historical and social conditions that influenced genesis of these works. Special attention is given to the marriage institution and the nature of love in this period. Afterwards the author included an analysis of the theme of love poetry in the first imperial anthology of Japanese poetry (Kokinwakash) and its love discourse. The thesis deals also with the basic aesthetic ideals of the Heain period and tries to investigate their authentic meaning in the context of classical Japanese literature. However, the main concern of this thesis is the analysis of Ise monogatari (Tales of Ise). It deals with the problems of the genesis, date, authorship and the meaning of its title, as well as the construction of the work. Then comes the study of Ariwara no Narihira, the historical figure, who is probably the protagonist of this literary text, and the author also deals with the problems concerning the interpretation of this character in the context of the middle age commentaries of Ise monogatari. In the last chapter of the thesis the author shows the way the theme of love and the aesthetic ideal of perfect lover developed in other tales that followed the completion of Ise monogatari. The author of the thesis tries give this way the evidence that Ise monogatari is prprobably the basic text (master narrative) of Japanese literature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Tirala, Ph.D. 1.42 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Tirala, Ph.D. 185 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Tirala, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Tirala, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Zdeňka Švarcová, Dr. 32 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta Antonín Václav Líman 59 kB